ВІДКРИЛИ НАБІР НА ВСТУПНУ КАМПАНІЮ 2024
Litera Logo
Навчання в Словаччині, працюємо з 2002 року
Навчання в Словаччині

Опис спеціальності “Технологія виробництва”, Технічний університет, Зволен

Навчання в Словаччині / Блог о Словакии / Освіта у Словаччині / Опис спеціальності «Технологія виробництва», Технічний університет, Зволен
Категорії блогу: Без рубрикиВідео та вебінариЖиття у СловаччиніОсвіта у СловаччиніУніверситети Словаччини
Опис спеціальності “Технологія виробництва”, Технічний університет, Зволен

Університет: Технічний університет у Зволені
Факультет: технічний
Спеціальність: Технологія виробництва та управління виробничими процесами

Бакалавріат

Випускники освітньої програми мають загальні та професійні знання у галузі машинобудування на рівні бакалавра. Програма містить базовий огляд технічних матеріалів, технологій виробництва, деталей машин та принципів управління якістю виробничих процесів. Випускник має принципи технічного креслення та застосовує основні методи побудови деталей машин з використанням систем CAD. Він може проаналізувати та самостійно запропонувати можливе вирішення проблем у роботі виробничого обладнання. Випускник здатний ефективно працювати як член колективу та управляти колективом на відповідному рівні управління.

Професії, за якими готується випускник: технік-механік/технік-механік виробництва.

Знання випускника

 • Випускник засвоює та розуміє основні факти, поняття, принципи та контексти теорії, конструкції та управління виробничими машинами, обладнанням та системами та їх взаємної взаємодії.
 • Має прогресивні методи проектування елементів, вузлів та концепцій виробничих машин та обладнання.
 • Випускник повністю розуміє та контролює технологічні операції та процедури, пов’язані з литтям, формуванням, зварюванням та стружкою.
 • Засвоїти основи теорії вимірювань, проектування вимірювальних систем, математичне моделювання виробничих процесів.
 • Випускник має знання в галузі бізнесу та організації праці, які доповнюються аспектами управління виробничими процесами в контексті інтегрованих систем менеджменту.

Навички випускника

 • Випускник може використовувати відповідну теорію та методи, практичні процедури та інструменти для постановки завдань, проектування та оцінки альтернативних рішень під час експлуатації виробничого обладнання.
 • Може виявити проблеми, пов’язані з впровадженням та ефективною експлуатацією виробничо-технологічних комплексів, в яких можуть бути реалізовані технології лиття, зварювання, формування, термообробки, механічної обробки та обробки поверхні тощо.
 • Здатний використовувати отримані знання при складанні, активізації та налагодженні виробничого обладнання, при здійсненні вимірювань та експлуатації виробничого обладнання таким чином, що демонструє розуміння контексту та наслідків альтернативних рішень.
 • Має здатність класифікувати та кількісно оцінювати взаємну механічну дію механічних елементів та конструкцій та їх взаємодію з навколишнім середовищем аналітичними, чисельними та експериментальними методами з використанням комп’ютерних платформ.
 • Набуває аналітичних здібностей, необхідних для вирішення постійно змінних проблем та ситуацій сучасного конкурентоспроможного виробництва.

Основні предмети, що вивчаються:

 • Дизайн та технології
 • Лінійна алгебра та введення в диференціальне обчислення
 • Технічний малюнок
 • Основи управління якістю
 • Основи технічних матеріалів
 • Алгоритми та програмування
 • Диференційне та інтегральне обчислення
 • Механіка твердих тіл
 • Основи будівництва
 • Електротехніка та електроніка
 • Метрологія для технічних фахівців
 • Технологія лиття, зварювання та формування
 • Основи використання CAD-систем

Магістратура

Випускник освітньої програми має знання, вміння та навички в галузі будівництва та розробки технології виробництва, діагностики, промислової логістики, прикладної механіки, будівельних матеріалів, а також комп’ютерного забезпечення машинобудівного виробництва з інженерними розрахунками в CAE, програмування промислові роботи та верстати з ЧПУ та системи керування машинами. Він здатний аналізувати, проектувати, конструювати та підтримувати великомасштабні технічні рішення в галузі загального машинобудування та технології виробництва, а також проводити дослідження з високим ступенем креативності та незалежності.

Він має здатність працювати самостійно при вирішенні складних завдань, має знання в галузі устрою виробничого обладнання, що дозволяє йому керувати колективами працівників цієї галузі, самостійно вести навіть великі проекти та брати на себе відповідальність за складні рішення. Він здатний виявляти високий ступінь незалежності при роботі в середовищі, що змінюється. Він опанував новаторським мисленням і готовий професійно представити результати своєї роботи професійній публіці, зокрема іноземною мовою.

Працевлаштування

Професії, за якими готується випускник магістратури:

 • спеціаліст-технолог машинобудівного виробництва
 • спеціаліст-інженер-конструктор/конструктор
 • спеціаліст-технолог-технолог
 • спеціаліст-технолог з автоматизації,
 • спеціаліст-інженер у сфері якості

Статистика випускника цього факультету

Інформація є актуальною на 2021 – 2022 р.

 • Середня заробітна плата до вирахування податків: 1681 євро
 • Відсоток безробітних: 8%
 • Необхідний час для пошуку постійної роботи: 23 дні